ESPAI LLEI DE TRANSPARÈNCIA

D’acord amb el que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre (Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern) es publica aquí la informació rellevant de l’Agència Catalana de Notícies relacionada amb aquesta disposició legal.